วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้น ป.6

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะหินฝนได้ออกตรวจสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาขอขอบพระคุณคุณหมอพร้อมคณะที่ช่วยตรวจสุขภาพอนามัยให้กับเด็กๆ ค่ะ