วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

เยี่ยมบ้าน

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ดำเนินการตามแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น โดยคณะครูประจำชั้นเรียน