วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

รับบริจาคขนม น้ำหวานให้กับเด็กๆ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จากนางสาวนวลนาง คำจาย พร้อมครอบครัว

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคขนม น้ำหวานให้กับเด็กๆ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา จากนางสาวนวลนาง คำจาย พร้อมครอบครัว ทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ