วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบพัดลม จำนวน 1 ชุด

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้มอบพัดลม จำนวน 1 ชุด ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง มียศ มีลาภ สรรเสริญ ท่านในครั้งนี้

ทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ